Elektrik Fatura İtiraz Dilekçesi Örneği

sponsorlu baglantilar:

Kayıp / kaçak elektrik bedeli itiraz dilekçesi örneği
Elektrik Fatura İtirazı Örnek Dilekçe

Bilindiği gibi elektrik faturalarında çeşitli isimler altında ek olarak para alarak kullanıcıları mağdur ediyorlardı. Bunun medyaya yansımasıyla tüketici hakları mahkemesi ilgili firmayı mahkemeye vererek kazandı ve ek olarak alınan paralar için kullanıcılara iade şansı doğdu. Fakat durup dururken size o parayı vermezler. Aşağıda dilekçe örneğini doldurarak başvurmanız gerekiyor.

TC.
……………………………….. Kaymakamlığı
(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

Şikâyet Eden :
Adresi :
E- Posta & Telefon :
Şikâyet Edilen :
Adresi :
Ş. Parasal Değeri : 

Konusu : Kayıp/Kaçak bedeli olarak alınan bedelin tarafıma iadesi istemidir.

Açıklamalar :

1-) Her ay abonesi olduğum ……………….. ait olmak üzere ikametimin bulunduğu adresimde kullandığım elektrik tüketim miktarına göre fatura tahakkuk etmektedir. Bu faturalarımda hizmet bedeli karşılığı olmayan “K/K bedeli” adı altında kayıp, kaçak bedeli alındığını tespit ettim.

2-) Bu faturalarda bir hizmet bedeli karşılığı olmadığı açıkça belli olan, kötü niyetli diğer kullanıcıların kaçak kullanımı ve tedarikçi elektrik dağıtım firmasının ağır ihmal ve kusurları ile alt yapısının eksikliklerinden kaynaklanan kayıp ve kaçak tüketimlerinin bedeli karşılığı olarak bunun biz dürüst aboneye yansıtılması kabul edilemez. Üstelik kayıp ve kaçak oranları bölgeler arasında oransal olarakta farklılık oluşturmaktadır. Bu nedenle elektrik faturalarına yansıtılan oranlarda bile bir tutarsızlık görülebileceği gibi bir başkasının işlemiş olduğu suç diğer taraftan dürüst tüketiciye yansıtılmakta, işlemediğim bir suç ile kişisel onurum zedelenmekte ve şahsıma atfen kusur izafe edilmektedir. “K/K Bedeli” adı altında yaklaşık % 15 oranında veya daha üzeri oranlarda kayıp/ kaçak bedeli adı altında bir ücret yansıtılmaktadır. Elektrik tedarikçisi firma bu bedelin “EPDK” nın kararı ile faturalara yansıtıldığını şöyle belirtmektedir.

Bahse konu elektrik faturalarında yer alan kayıp/kaçak bedeli şirketimizin kendi inisiyatifi ile düzenlenmiş bir bedel olmadığı, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu dâhilinde tüm yurtta ulusal tarife olarak uygulandığı, söz konusu tariflerin ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlendiği,01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan tarifeler ise 28.12.2010 tarih ve 2999 sayılı E.P.D.K. Kararı ile belirlenmiş, tedas.gov.tr internet adresinde yayınlandığı, bu tarifeler kapsamında uygulanmakta olan; enerji bedeli, dağıtım bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli, kalemlerine ilave olarak kayıp/kaçak bedeli ve perakende satış hizmeti (sayaç okuma) bedelleri belirlendiği, söz konusu bedellerin 2011/Nisan ayından itibaren elektrik faturalarında yer aldığını, bahse konu bedel, E.P.D.K. tarafından belirlendiği ve uygulamaya konulmuş olup, şirketin alınan bedelle ilgili bir kararı söz konusu olmadığını belirtmiştir.

3-) Aslında 4628 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde, “Madde 33- (1): Bu yönetmelik hükümleri uyarınca elektrik enerjisi hizmeti alan müşterilerin hakları ve zararlarının tazmini konusunda Kanunun 11.Maddesi ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.” demektedir.

4-) İlgili yasal hükümler gereğince, EPDK’ nın kayıp/ kaçak bedellerinin abone faturalarına yansıtılması hususunda aldığı karar mevcut yasal hükümlere aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki alınan karar hiçbir surette yürürlükte bulunan yönetmelik ve kanunların önüne geçerek uygulanamaz. Bu bağlamda 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Özel bir kanun olup mevcut genel hükümlerinde önüne geçmektedir.

5-) Mevcut Kanuni hükümleri mucibince; elektrik faturalarıma yansıtılarak tahakkuk edilmiş bulunan kayıp/ kaçak bedellerinin 4077 Sayılı TKH Kanunun doktrinine uygun olarak burada tüketicin zayıf taraf olduğu kabul edilerek korunması gerektiği şeklinde tedbirin alınması ilgili hüküm mucibince belirtilmektedir.

İşbu ikame olunan mağduriyetim nedeniyle haksız ve hukuksuz olarak alınmış bedel veya bedellerin toplamı olan ………………… .-TL’nin tarafıma iadesi kararının alınması için hakem heyetinize başvurmak zorunda kaldım.

Hukuki Nedenler : 4077 Sayılı TKH Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.
Hukuki Deliller : Elektrik faturaları, Ödeme Belgeleri, Sözleşme, Hakem heyeti emsal kararı, bilirkişi incelemesi ve ispata yarar her türlü delil.
İstem Sonucu : İzah olunan nedenlerden dolayı; kayıp/ kaçak bedeli adı altında haksız, hukuksuz olarak ve ödemiş olduğum ………….. .-TL toplam bedele, ödemiş olduğum tarihten itibaren değişken yasal faiz oranı uygulanmak sureti ile hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte toplamının tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

…/…. / 2011

Şikâyet Eden
(Adı, Soyadı ve İmza )

Yorumlar

 1. Rafet Rendeci der ki

  Bu güne kadar tarafıma elektrik idaresinden kesilen faturaları kanunen isteme hakkım varmı? Yok ise ben sadece son faturama veya elimde var olan faturalara itiraz edebilirim. Bu konu ile ilgili yardımcı olurmusunuz arkadaşlar ? Geçmişte kesilen faturaların dökümlerini nasıl temin edebilirim ?

 2. asiye ünal der ki

  83060 abone numaralı elektrik faturamın sürekli yüksek gelmesi artık beni rahatsız ediyor. evde iki kişi yaşıyorum ve çalışmam geregi evde belirli saatler dışında kalmıyorum etrafımdaki en az 6 nüfuslu ailelerin benim yatırdığım faturanın yarısını yatırmaları beni rahatsız ediyor ve bir çözüm bulunmasını istiyorum gereğinin yapılmasını bilgileriize arz ederim.

 3. Nihat YASMİN der ki

  5461212 abone numaralı elektrik faturamın sürekli yüksek gelmesi artık beni rahatsız ediyor. evde iki kişi yaşıyorum ve çalışmam geregi evde belirli saatler dışında kalmıyorum etrafımdaki en az 6 nüfuslu ailelerin benim yatırdığım faturanın yarısını yatırmaları beni rahatsız ediyor ve bir çözüm bulunmasını istiyorum gereğinin yapılmasını bilgileriize arz ederim.Not sayacının arizalizili olabileceği ihtmaline karsı sayaç degisim şikayetinden bulundum sayaçta değişti fakat sonuc faturadan bisey değişmedi ilgilenmenizi rica ediyorum

 4. doğan erdoğdu der ki

  4250267 abone nolu elektrik faturam son aylarda ,evimdeki herşeyin tasarruflu olmasına rağmen çok yüksek gelmeye başladı mağduriyetimin giderilmesini ve benden fazla alınan meblağların geri iade edilmesini mail yoluyla size bildirmek istedim bu konuyla ilgilenirseniz memnun olurum. arz ederim.

 5. özden doğaç der ki

  günde 12 saat evde olmayan ve evde herseyi tasarruflu kullanan bir güvenlik görevlisiyim.her ay 50 lira gelen faturam son ikiayda 949 lira geldi abone numaram 9025727 incelenmesini istiyorum arz ederim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir